Najnovije

OGLAŠAVANJE NA PORTALU

Za sva pitanja u vezi sa oglašavanjem i drugim temama vezanim za marketing kontaktirajte nas na:

Tel: 060/202.22.00
Mail: office@pravda.rs
 

REKLAME NA NASLOVNOJ STRANI

Naplata po broju prikaza

TOP 1 (990/90px)CENA
0 - 100.0003.00
100.001 - 500.0002.00
500.001 - 1.000.0001.50
1.000.001 i više1
TOP 2 (990/250px)CENA
0 - 100.0006.00
100.001 - 500.0005.00
500.001 - 1.000.0004.50
1.000.001 i više4
TOP 3-4 (300/250px)CENA
0 - 100.0003.00
100.001 - 500.0002.00
500.001 - 1.000.0001.50
1.000.001 i više1

PR Tekst

PR TekstCENA
Tekst150
Tekst + baner200
Tekst + baner + 12č naslovna300

Naplata po rotaciji

ROTACIJA (25%)CENA
TOP 5 (300/250px)50
TOP 6 (300/250px)40
TOP 7 (990/90px)30
TOP 8 (990/90px)20
TOP 9 (990/90px)30
ROTACIJA (25%)CENA
RUBRIKA KOCKA (300/250px)30
RUBRIKA PRAVOUGAONIK (300/100px)10
ROTACIJA (100%)CENA
BRENDING300

* - Cene za politički marketing se uvećavaju 100%

* - Zakup za politički marketing se vrši isključivo po CPM modelu za sve (baner) pozicije na sajtu

* - CPM - Cena za 1.000 prikaza.

* - Cene su izražene u bodovima na dnevnom nivou.

* - 1 bod ima vrednost 1€, u protivrednosti, po kursu NBS na dan fakturisanja .

REKLAME NA STRANI TEKSTA

Naplata po broju prikaza

TOP 1 (990/90px)CENA
0 - 100.0003.00
100.001 - 500.0002.00
500.001 - 1.000.0001.50
1.000.001 i više1
TOP 2 (990/250px)CENA
0 - 100.0006.00
100.001 - 500.0005.00
500.001 - 1.000.0004.50
1.000.001 i više4
TOP 3 (300/600px)CENA
0 - 100.0007.00
100.001 - 500.0005.00
500.001 - 1.000.0004
1.000.001 i više3
TOP 4-7 (300/250px)CENA
0 - 100.0003.00
100.001 - 500.0002.00
500.001 - 1.000.0001.50
1.000.001 i više1

Naplata po rotaciji

ROTACIJA (100%)CENA
BRENDING300

* - Cene za politički marketing se uvećavaju 100%

* - Zakup za politički marketing se vrši isključivo po CPM modelu za sve (baner) pozicije na sajtu

* - CPM - Cena za 1.000 prikaza.

* - Cene su izražene u bodovima na dnevnom nivou.

* - 1 bod ima vrednost 1€, u protivrednosti, po kursu NBS na dan fakturisanja .

REKLAME NA STRANAMA RUBRIKA

Naplata po broju prikaza

TOP 1 (990/90px)CENA
0 - 100.0002.50
100.001 - 500.0001.50
500.001 - 1.000.0001.00
1.000.001 i više0.50
TOP 2 (990/250px)CENA
0 - 100.0005.00
100.001 - 500.0004.00
500.001 - 1.000.0003.50
1.000.001 i više3
TOP 3-4 (300/250px)CENA
0 - 100.0002.50
100.001 - 500.0001.50
500.001 - 1.000.0001.00
1.000.001 i više0.50

Naplata po rotaciji

ROTACIJA (100%)CENA
BRENDING200
ROTACIJA (25%)CENA
RUBRIKA KOCKA (300/250px)10
ROTACIJA (25%)CENA
TOP 5 (300/100px)10
TOP 6 (990/90px)30
TOP 7 (990/90px)20
TOP 8 (990/90px)10
TOP 9 (990/90px)20

* - Cene za politički marketing se uvećavaju 100%

* - Zakup za politički marketing se vrši isključivo po CPM modelu za sve (baner) pozicije na sajtu

* - CPM - Cena za 1.000 prikaza.

* - Cene su izražene u bodovima na dnevnom nivou.

* - 1 bod ima vrednost 1€, u protivrednosti, po kursu NBS na dan fakturisanja .

REKLAME NA STRANAMA PODRUBRIKA

Naplata po broju prikaza

TOP 1 (990/90px)CENA
0 - 100.0002.30
100.001 - 500.0001.20
500.001 - 1.000.0000.70
1.000.001 i više0.40
TOP 2 (990/250px)CENA
0 - 100.0004.00
100.001 - 500.0003.00
500.001 - 1.000.0002.50
1.000.001 i više2
TOP 3-4 (300/250px)CENA
0 - 100.0002.30
100.001 - 500.0001.20
500.001 - 1.000.0000.70
1.000.001 i više0.40

Naplata po rotaciji

ROTACIJA (25%)CENA
TOP 5 (300/100px)8
TOP 6 (990/90px)25
TOP 7 (990/90px)15
ROTACIJA (25%)CENA
RUBRIKA KOCKA (300/250px)8
ROTACIJA (100%)CENA
BRENDING150

* - Cene za politički marketing se uvećavaju 100%

* - Zakup za politički marketing se vrši isključivo po CPM modelu za sve (baner) pozicije na sajtu

* - CPM - Cena za 1.000 prikaza.

* - Cene su izražene u bodovima na dnevnom nivou.

* - 1 bod ima vrednost 1€, u protivrednosti, po kursu NBS na dan fakturisanja .

Kontakt i podaci

Željko Stanković
Direktor marketinga

Tel: 060/202.22.00
Mail: office@pravda.rs
Mail: zeljko.stankovic@pravda.rs

--------------------------------------

AVALA PRESS d.o.o.
PIB: 108433826 
Matični broj: 20998644


Tel: 060 202.22.00 
E-mail: office@pravda.rs
Tek.račun: 330-4014377-90 Credit Agricole