Најновије

ОГЛАШАВАЊЕ НА ПОРТАЛУ

За сва питања у вези са оглашавањем и другим темама везаним за маркетинг контактирајте нас на:

Тел: 060/202.22.00
Маил: office@pravda.rs
 

РЕКЛАМЕ НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ

Наплата по броју приказа

ТОП 1 (990/90px)ЦЕНА
0 - 100.0003.00
100.001 - 500.0002.00
500.001 - 1.000.0001.50
1.000.001 и више1
ТОП 2 (990/250px)ЦЕНА
0 - 100.0006.00
100.001 - 500.0005.00
500.001 - 1.000.0004.50
1.000.001 и више4
ТОП 3-4 (300/250px)ЦЕНА
0 - 100.0003.00
100.001 - 500.0002.00
500.001 - 1.000.0001.50
1.000.001 и више1

ПР Текст

ПР ТекстЦЕНА
Текст150
Текст + банер200
Текст + банер + 12ч насловна300

Наплата по ротацији

РОТАЦИЈА (25%)ЦЕНА
ТОП 5 (300/250px)50
ТОП 6 (300/250px)40
ТОП 7 (990/90px)30
ТОП 8 (990/90px)20
ТОП 9 (990/90px)30
РОТАЦИЈА (25%)ЦЕНА
РУБРИКА КОЦКА (300/250px)30
РУБРИКА ПРАВОУГАОНИК (300/100px)10
РОТАЦИЈА (100%)ЦЕНА
БРЕНДИНГ300

* - Цене за политички маркетинг се увећавају 100%

* - Закуп за политички маркетинг се врши искључиво по ЦПМ моделу за све (банер) позиције на сајту

* - ЦПМ - Цена за 1.000 приказа.

* - Цене су изражене у бодовима на дневном нивоу.

* - 1 бод има вредност 1€, у противредности, по курсу НБС на дан фактурисања .

РЕКЛАМЕ НА СТРАНИ ТЕКСТА

Наплата по броју приказа

ТОП 1 (990/90px)ЦЕНА
0 - 100.0003.00
100.001 - 500.0002.00
500.001 - 1.000.0001.50
1.000.001 и више1
ТОП 2 (990/250px)ЦЕНА
0 - 100.0006.00
100.001 - 500.0005.00
500.001 - 1.000.0004.50
1.000.001 и више4
ТОП 3 (300/600px)ЦЕНА
0 - 100.0007.00
100.001 - 500.0005.00
500.001 - 1.000.0004
1.000.001 и више3
ТОП 4-7 (300/250px)ЦЕНА
0 - 100.0003.00
100.001 - 500.0002.00
500.001 - 1.000.0001.50
1.000.001 и више1

Наплата по ротацији

РОТАЦИЈА (100%)ЦЕНА
БРЕНДИНГ300

* - Цене за политички маркетинг се увећавају 100%

* - Закуп за политички маркетинг се врши искључиво по ЦПМ моделу за све (банер) позиције на сајту

* - ЦПМ - Цена за 1.000 приказа.

* - Цене су изражене у бодовима на дневном нивоу.

* - 1 бод има вредност 1€, у противредности, по курсу НБС на дан фактурисања .

РЕКЛАМЕ НА СТРАНАМА РУБРИКА

Наплата по броју приказа

ТОП 1 (990/90px)ЦЕНА
0 - 100.0002.50
100.001 - 500.0001.50
500.001 - 1.000.0001.00
1.000.001 и више0.50
ТОП 2 (990/250px)ЦЕНА
0 - 100.0005.00
100.001 - 500.0004.00
500.001 - 1.000.0003.50
1.000.001 и више3
ТОП 3-4 (300/250px)ЦЕНА
0 - 100.0002.50
100.001 - 500.0001.50
500.001 - 1.000.0001.00
1.000.001 и више0.50

Наплата по ротацији

РОТАЦИЈА (100%)ЦЕНА
БРЕНДИНГ200
РОТАЦИЈА (25%)ЦЕНА
РУБРИКА КОЦКА (300/250px)10
РОТАЦИЈА (25%)ЦЕНА
ТОП 5 (300/100px)10
ТОП 6 (990/90px)30
ТОП 7 (990/90px)20
ТОП 8 (990/90px)10
ТОП 9 (990/90px)20

* - Цене за политички маркетинг се увећавају 100%

* - Закуп за политички маркетинг се врши искључиво по ЦПМ моделу за све (банер) позиције на сајту

* - ЦПМ - Цена за 1.000 приказа.

* - Цене су изражене у бодовима на дневном нивоу.

* - 1 бод има вредност 1€, у противредности, по курсу НБС на дан фактурисања .

РЕКЛАМЕ НА СТРАНАМА ПОДРУБРИКА

Наплата по броју приказа

ТОП 1 (990/90px)ЦЕНА
0 - 100.0002.30
100.001 - 500.0001.20
500.001 - 1.000.0000.70
1.000.001 и више0.40
ТОП 2 (990/250px)ЦЕНА
0 - 100.0004.00
100.001 - 500.0003.00
500.001 - 1.000.0002.50
1.000.001 и више2
ТОП 3-4 (300/250px)ЦЕНА
0 - 100.0002.30
100.001 - 500.0001.20
500.001 - 1.000.0000.70
1.000.001 и више0.40

Наплата по ротацији

РОТАЦИЈА (25%)ЦЕНА
ТОП 5 (300/100px)8
ТОП 6 (990/90px)25
ТОП 7 (990/90px)15
РОТАЦИЈА (25%)ЦЕНА
РУБРИКА КОЦКА (300/250px)8
РОТАЦИЈА (100%)ЦЕНА
БРЕНДИНГ150

* - Цене за политички маркетинг се увећавају 100%

* - Закуп за политички маркетинг се врши искључиво по ЦПМ моделу за све (банер) позиције на сајту

* - ЦПМ - Цена за 1.000 приказа.

* - Цене су изражене у бодовима на дневном нивоу.

* - 1 бод има вредност 1€, у противредности, по курсу НБС на дан фактурисања .

Контакт и подаци

Жељко Станковић
Директор маркетинга

Тел: 060/202.22.00
Маил: office@pravda.rs
Маил: zeljko.stankovic@pravda.rs

--------------------------------------

АВАЛА ПРЕСС д.о.о.
ПИБ: 108433826 
Матични број: 20998644


Тел: 060 202.22.00 
Е-маил: office@pravda.rs
Тек.рачун: 330-4014377-90 Credit Agricole