Najnovije

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Dobrodošli na portal Pravda.rs
Pravda.rs omogućuje Vam korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno dole navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge Pravda.rs portala.

Korišćenjem bilo kog dela Pravda.rs portala kao i svih njegovih delova i podsajtova Kompanije Pravda.rs (u nastavku samo Pravda.rs) smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima i svim rizicima koji nastaju iz korišćenja ove veb stranice te prihvataju da koriste sadržaj ove veb stranice isključivo za sopstvenu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

AUTORSKA PRAVA

Pravda.rs polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Pravda.rs portala i podložno je tužbi.

PRAVO NA IZMENE SADRŽAJA I USLUGA

Pravda.rs zadržavaju pravo promene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kog sadržaja ili usluge na portalu bez prethodne najave.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Pravda.rs portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca.

Sve sadržaje Pravda.rs portala koristite na vlastitu odgovornost i Pravda.rs ne mogu se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Pravda.rs ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Pravda.rs portal poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca portala. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Pravda.rs neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom.

Pravda.rs može u skladu sa zakonom prikupiti određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala (isključivo podaci o računru i podaci o Internet provajderu). Ove podatke Pravda.rs koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmerio i prilagodio publici koja ga posećuje.

Pravda.rs se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Pravda.rs portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

OBAVEZE KORISNIKA

Korisnicima Pravda.rs portala strogo je zabranjeno:

objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način obavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim korisnicima lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica objavljivanje, slanje i razmenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrži viruse ili slične kompjuterske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme, prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika

REGISTROVANI KORISNICI

Registrovanjem na Pravda.rs portalu korisnik je obavezan da prođe postupak registracije, unese istinite podatke, te odabere korisničko ime i lozinku.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Pravda.rs ne mogu odgovarati za neovlašćeno korišćenje naloga, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Pravda.rs zadržavaju pravo da ukinu ili da uskrate mogućnost korišćenja korisničkog naloga i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

Pravda.rs ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog naloga ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan.

IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

Pravda.rs zadržavaju pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku i neće biti odgovorne za moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama