Najnovije

OGLAŠAVANJE NA PORTALU

Za sva pitanja u vezi sa oglašavanjem i drugim temama vezanim za marketing kontaktirajte nas na: Tel: 060/202.22.00
Mail: office@pravda.rs
 

REKLAME NA NASLOVNOJ STRANI

Naplata po broju prikaza
TOP 1 (990/90px) CENA
0 - 100.000 3.00
100.001 - 500.000 2.00
500.001 - 1.000.000 1.50
1.000.001 i više 1
TOP 2 (990/250px) CENA
0 - 100.000 6.00
100.001 - 500.000 5.00
500.001 - 1.000.000 4.50
1.000.001 i više 4
TOP 3-4 (300/250px) CENA
0 - 100.000 3.00
100.001 - 500.000 2.00
500.001 - 1.000.000 1.50
1.000.001 i više 1
PR Tekst
PR Tekst CENA
Tekst 150
Tekst + baner 200
Tekst + baner + 12č naslovna 300
Naplata po rotaciji
ROTACIJA (25%) CENA
TOP 5 (300/250px) 50
TOP 6 (300/250px) 40
TOP 7 (990/90px) 30
TOP 8 (990/90px) 20
TOP 9 (990/90px) 30
ROTACIJA (25%) CENA
RUBRIKA KOCKA (300/250px) 30
RUBRIKA PRAVOUGAONIK (300/100px) 10
ROTACIJA (100%) CENA
BRENDING 300

* - Cene za politički marketing se uvećavaju 100% * - Zakup za politički marketing se vrši isključivo po CPM modelu za sve (baner) pozicije na sajtu * - CPM - Cena za 1.000 prikaza. * - Cene su izražene u bodovima na dnevnom nivou. * - 1 bod ima vrednost 1€, u protivrednosti, po kursu NBS na dan fakturisanja .

REKLAME NA STRANI TEKSTA

Naplata po broju prikaza
TOP 1 (990/90px) CENA
0 - 100.000 3.00
100.001 - 500.000 2.00
500.001 - 1.000.000 1.50
1.000.001 i više 1
TOP 2 (990/250px) CENA
0 - 100.000 6.00
100.001 - 500.000 5.00
500.001 - 1.000.000 4.50
1.000.001 i više 4
TOP 3 (300/600px) CENA
0 - 100.000 7.00
100.001 - 500.000 5.00
500.001 - 1.000.000 4
1.000.001 i više 3
TOP 4-7 (300/250px) CENA
0 - 100.000 3.00
100.001 - 500.000 2.00
500.001 - 1.000.000 1.50
1.000.001 i više 1
Naplata po rotaciji
ROTACIJA (100%) CENA
BRENDING 300

* - Cene za politički marketing se uvećavaju 100% * - Zakup za politički marketing se vrši isključivo po CPM modelu za sve (baner) pozicije na sajtu * - CPM - Cena za 1.000 prikaza. * - Cene su izražene u bodovima na dnevnom nivou. * - 1 bod ima vrednost 1€, u protivrednosti, po kursu NBS na dan fakturisanja .

REKLAME NA STRANAMA RUBRIKA

Naplata po broju prikaza
TOP 1 (990/90px) CENA
0 - 100.000 2.50
100.001 - 500.000 1.50
500.001 - 1.000.000 1.00
1.000.001 i više 0.50
TOP 2 (990/250px) CENA
0 - 100.000 5.00
100.001 - 500.000 4.00
500.001 - 1.000.000 3.50
1.000.001 i više 3
TOP 3-4 (300/250px) CENA
0 - 100.000 2.50
100.001 - 500.000 1.50
500.001 - 1.000.000 1.00
1.000.001 i više 0.50
Naplata po rotaciji
ROTACIJA (100%) CENA
BRENDING 200
ROTACIJA (25%) CENA
RUBRIKA KOCKA (300/250px) 10
ROTACIJA (25%) CENA
TOP 5 (300/100px) 10
TOP 6 (990/90px) 30
TOP 7 (990/90px) 20
TOP 8 (990/90px) 10
TOP 9 (990/90px) 20

* - Cene za politički marketing se uvećavaju 100% * - Zakup za politički marketing se vrši isključivo po CPM modelu za sve (baner) pozicije na sajtu * - CPM - Cena za 1.000 prikaza. * - Cene su izražene u bodovima na dnevnom nivou. * - 1 bod ima vrednost 1€, u protivrednosti, po kursu NBS na dan fakturisanja .

REKLAME NA STRANAMA PODRUBRIKA

Naplata po broju prikaza
TOP 1 (990/90px) CENA
0 - 100.000 2.30
100.001 - 500.000 1.20
500.001 - 1.000.000 0.70
1.000.001 i više 0.40
TOP 2 (990/250px) CENA
0 - 100.000 4.00
100.001 - 500.000 3.00
500.001 - 1.000.000 2.50
1.000.001 i više 2
TOP 3-4 (300/250px) CENA
0 - 100.000 2.30
100.001 - 500.000 1.20
500.001 - 1.000.000 0.70
1.000.001 i više 0.40
Naplata po rotaciji
ROTACIJA (25%) CENA
TOP 5 (300/100px) 8
TOP 6 (990/90px) 25
TOP 7 (990/90px) 15
ROTACIJA (25%) CENA
RUBRIKA KOCKA (300/250px) 8
ROTACIJA (100%) CENA
BRENDING 150

* - Cene za politički marketing se uvećavaju 100% * - Zakup za politički marketing se vrši isključivo po CPM modelu za sve (baner) pozicije na sajtu * - CPM - Cena za 1.000 prikaza. * - Cene su izražene u bodovima na dnevnom nivou. * - 1 bod ima vrednost 1€, u protivrednosti, po kursu NBS na dan fakturisanja .

Kontakt i podaci

Željko Stanković
Tel: 060/202.22.00
Mail: office@pravda.rs
Mail: zeljko.stankovic@pravda.rs
-------------------------------------
AVALA PRESS d.o.o.
PIB: 108433826 
Matični broj: 20998644
Tel: 060 202.22.00 
E-mail: office@pravda.rs
Tek.račun: 330-4014377-90 Credit Agricole