Најновије

ОГЛАШАВАЊЕ НА ПОРТАЛУ

За сва питања у вези са оглашавањем и другим темама везаним за маркетинг контактирајте нас на: Тел: 060/202.22.00
Маил: office@pravda.rs
 

РЕКЛАМЕ НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ

Наплата по броју приказа
ТОП 1 (990/90px) ЦЕНА
0 - 100.000 3.00
100.001 - 500.000 2.00
500.001 - 1.000.000 1.50
1.000.001 и више 1
ТОП 2 (990/250px) ЦЕНА
0 - 100.000 6.00
100.001 - 500.000 5.00
500.001 - 1.000.000 4.50
1.000.001 и више 4
ТОП 3-4 (300/250px) ЦЕНА
0 - 100.000 3.00
100.001 - 500.000 2.00
500.001 - 1.000.000 1.50
1.000.001 и више 1
ПР Текст
ПР Текст ЦЕНА
Текст 150
Текст + банер 200
Текст + банер + 12ч насловна 300
Наплата по ротацији
РОТАЦИЈА (25%) ЦЕНА
ТОП 5 (300/250px) 50
ТОП 6 (300/250px) 40
ТОП 7 (990/90px) 30
ТОП 8 (990/90px) 20
ТОП 9 (990/90px) 30
РОТАЦИЈА (25%) ЦЕНА
РУБРИКА КОЦКА (300/250px) 30
РУБРИКА ПРАВОУГАОНИК (300/100px) 10
РОТАЦИЈА (100%) ЦЕНА
БРЕНДИНГ 300

* - Цене за политички маркетинг се увећавају 100% * - Закуп за политички маркетинг се врши искључиво по ЦПМ моделу за све (банер) позиције на сајту * - ЦПМ - Цена за 1.000 приказа. * - Цене су изражене у бодовима на дневном нивоу. * - 1 бод има вредност 1€, у противредности, по курсу НБС на дан фактурисања .

РЕКЛАМЕ НА СТРАНИ ТЕКСТА

Наплата по броју приказа
ТОП 1 (990/90px) ЦЕНА
0 - 100.000 3.00
100.001 - 500.000 2.00
500.001 - 1.000.000 1.50
1.000.001 и више 1
ТОП 2 (990/250px) ЦЕНА
0 - 100.000 6.00
100.001 - 500.000 5.00
500.001 - 1.000.000 4.50
1.000.001 и више 4
ТОП 3 (300/600px) ЦЕНА
0 - 100.000 7.00
100.001 - 500.000 5.00
500.001 - 1.000.000 4
1.000.001 и више 3
ТОП 4-7 (300/250px) ЦЕНА
0 - 100.000 3.00
100.001 - 500.000 2.00
500.001 - 1.000.000 1.50
1.000.001 и више 1
Наплата по ротацији
РОТАЦИЈА (100%) ЦЕНА
БРЕНДИНГ 300

* - Цене за политички маркетинг се увећавају 100% * - Закуп за политички маркетинг се врши искључиво по ЦПМ моделу за све (банер) позиције на сајту * - ЦПМ - Цена за 1.000 приказа. * - Цене су изражене у бодовима на дневном нивоу. * - 1 бод има вредност 1€, у противредности, по курсу НБС на дан фактурисања .

РЕКЛАМЕ НА СТРАНАМА РУБРИКА

Наплата по броју приказа
ТОП 1 (990/90px) ЦЕНА
0 - 100.000 2.50
100.001 - 500.000 1.50
500.001 - 1.000.000 1.00
1.000.001 и више 0.50
ТОП 2 (990/250px) ЦЕНА
0 - 100.000 5.00
100.001 - 500.000 4.00
500.001 - 1.000.000 3.50
1.000.001 и више 3
ТОП 3-4 (300/250px) ЦЕНА
0 - 100.000 2.50
100.001 - 500.000 1.50
500.001 - 1.000.000 1.00
1.000.001 и више 0.50
Наплата по ротацији
РОТАЦИЈА (100%) ЦЕНА
БРЕНДИНГ 200
РОТАЦИЈА (25%) ЦЕНА
РУБРИКА КОЦКА (300/250px) 10
РОТАЦИЈА (25%) ЦЕНА
ТОП 5 (300/100px) 10
ТОП 6 (990/90px) 30
ТОП 7 (990/90px) 20
ТОП 8 (990/90px) 10
ТОП 9 (990/90px) 20

* - Цене за политички маркетинг се увећавају 100% * - Закуп за политички маркетинг се врши искључиво по ЦПМ моделу за све (банер) позиције на сајту * - ЦПМ - Цена за 1.000 приказа. * - Цене су изражене у бодовима на дневном нивоу. * - 1 бод има вредност 1€, у противредности, по курсу НБС на дан фактурисања .

РЕКЛАМЕ НА СТРАНАМА ПОДРУБРИКА

Наплата по броју приказа
ТОП 1 (990/90px) ЦЕНА
0 - 100.000 2.30
100.001 - 500.000 1.20
500.001 - 1.000.000 0.70
1.000.001 и више 0.40
ТОП 2 (990/250px) ЦЕНА
0 - 100.000 4.00
100.001 - 500.000 3.00
500.001 - 1.000.000 2.50
1.000.001 и више 2
ТОП 3-4 (300/250px) ЦЕНА
0 - 100.000 2.30
100.001 - 500.000 1.20
500.001 - 1.000.000 0.70
1.000.001 и више 0.40
Наплата по ротацији
РОТАЦИЈА (25%) ЦЕНА
ТОП 5 (300/100px) 8
ТОП 6 (990/90px) 25
ТОП 7 (990/90px) 15
РОТАЦИЈА (25%) ЦЕНА
РУБРИКА КОЦКА (300/250px) 8
РОТАЦИЈА (100%) ЦЕНА
БРЕНДИНГ 150

* - Цене за политички маркетинг се увећавају 100% * - Закуп за политички маркетинг се врши искључиво по ЦПМ моделу за све (банер) позиције на сајту * - ЦПМ - Цена за 1.000 приказа. * - Цене су изражене у бодовима на дневном нивоу. * - 1 бод има вредност 1€, у противредности, по курсу НБС на дан фактурисања .

Контакт и подаци

Жељко Станковић
Тел: 060/202.22.00
Маил: office@pravda.rs
Маил: zeljko.stankovic@pravda.rs
-------------------------------------
АВАЛА ПРЕСС д.о.о.
ПИБ: 108433826 
Матични број: 20998644
Тел: 060 202.22.00 
Е-маил: office@pravda.rs
Тек.рачун: 330-4014377-90 Credit Agricole