Најновије

Редакција

МАИЛ адреса редакције:
office@pravda.rs

Портал уређује редакцијски колегијум.

Маркетинг и издаваштво:
Жељко Станковић
Телефон: 060.202.22.00
Маил: zeljko.stankovic@pravda.rs

Новинари:
Игор Маринковић
Taња Богдановић
Нада Грујић
Миодраг Миликић
Владан Милосављевић
Maрија Гојковић

ОСНИВАЧ:
АВАЛА ПРЕСС д.о.о.
ПИБ: 108433826 
Матични број: 20998644
Тек.рачун: 330-4014377-90 Credit Agricole

 

ОГЛАШАВАЊЕ НА ПОРТАЛУ

За сва питања у вези са оглашавањем и другим темама везаним за маркетинг контактирајте нас на: Тел: 060/202.22.00
Маил: office@pravda.rs