Najnovije

Redakcija

MAIL adresa redakcije:
office@pravda.rs

Glavni i odgovorni urednik:
Igor Marinković
Telefon: 063.10.22.855
Mail: igor.marinkovic@pravda.rs

Direktor:
Željko Stanković
Telefon: 060.202.22.00
Mail: zeljko.stankovic@pravda.rs

Novinari:
Tanja Bogdanović
Nada Grujić
Miodrag Milikić
Vladan Milosavljević
Marija Gojković

OSNIVAČ:
AVALA PRESS d.o.o.
PIB: 108433826 
Matični broj: 20998644
Tek.račun: 330-4014377-90 Credit Agricole

 

OGLAŠAVANJE NA PORTALU

Za sva pitanja u vezi sa oglašavanjem i drugim temama vezanim za marketing kontaktirajte nas na: Tel: 060/202.22.00
Mail: office@pravda.rs