Najnovije

Šta da se radi?

Tema je lenjinska, a ni situaciji u Srbiji nije ništa bolja od one u Rusiji nakon oktobarske...

Tiranija zvana EU

Ovako su manjine, NVO, neizabrane elite došle glave slobodi na starom kontinentu.

Ovo je Srbija!

Mirjana Bobić Mojsilović je sagledala šta je to "realnost" i kako da se sa njom suočimo.