Најновије

АМЕРИКА ИЗРАЕЛУ: Рат да завршите до краја године

Америка одлучила...

Администрација аме­рич­ког пред­сед­ни­ка Џо­зе­фа Бај­де­на све оштри­је на­сту­па пре­ма Тел Ави­ву. Пре­ма пи­са­њу бри­сел­ског пор­та­ла „По­ли­ти­ко”, Ва­шинг­тон је дао Изра­е­лу рок да рат про­тив Ха­ма­са за­вр­ши до кра­ја го­ди­не.

Пор­тал до­да­је да је то рок ко­ји је по­ме­нуо и аме­рич­ки др­жав­ни се­кре­тар Ен­то­ни Блин­кен то­ком ово­не­дељ­не по­се­те Изра­е­лу. Ме­ђу­тим, за­ме­ник са­вет­ни­ка за на­ци­о­нал­ну без­бед­ност Бе­ле ку­ће Џон Фај­нер ре­као је у че­твр­так да ад­ми­ни­стра­ци­ја ни­је на­мет­ну­ла Изра­е­лу стрик­тан крај­њи рок до ко­јег тре­ба да за­вр­ши вој­не опе­ра­ци­је у Га­зи.

Кад су изра­ел­ски зва­нич­ни­ци от­кри­ли сво­је пла­но­ве во­де­ћем аме­рич­ком ди­пло­ма­ти, ре­кав­ши да би бор­бе на ју­гу по­ја­са Га­зе мо­гле да по­тра­ју не­ко­ли­ко ме­се­ци, Блин­кен је, на­вод­но, крат­ко уз­вра­тио: „Не­ма­те то­ли­ко вре­ме­на”. Изра­ел­ски ли­де­ри се, из­гле­да, спре­ма­ју да ипак пре­ко­ра­че тај рок.

Ви­со­ки изра­ел­ски зва­нич­ник ре­као је за „По­ли­ти­ко” да су САД и ра­ни­је са­ве­то­ва­ле Изра­е­лу да не ула­зи у Га­зу, па је ипак то учи­нио.

„Ушли смо у Га­зу јер то је је­ди­ни на­чин да уни­шти­мо Ха­мас и осло­бо­ди­мо та­о­це. Ре­кли су нам – не­мој­те ићи у њи­хо­ве ту­не­ле, не­ма­те шан­се да та­ко уни­шти­те Ха­мас. Ре­кли су нам да не ула­зи­мо у бол­ни­це, иако их је Ха­мас ко­ри­стио као ко­манд­не и кон­трол­не цен­тре, али смо ушли у те бол­ни­це и ура­ди­ли што је би­ло по­треб­но. И то ће­мо ра­ди­ти док не оства­ри­мо по­бе­ду”, по­ру­чио је не­и­ме­но­ва­ни изра­ел­ски зва­нич­ник.

Прочитајте ОВДЕ шта је Медведев поручио Шолцу

Извор: Политика

Бонус видео

Молимо Вас да донацијом подржите рад
портала "Правда" као и ТВ продукцију.

Донације можете уплатити путем следећих линкова:

ПАЖЊА:
Системом за коментарисање управља компанија Disqas. Ставови изнесени у коментарима нису ставови портала Правда.

Колумне

Најновије вести - Ратни извештаји

VREMENSKA prognoza

Најновије вести - ПРАВДА