Najnovije

MITROPOLIT AMFILOHIJE: Vaseljenski patrijarh nije vlast za SPC

Oni se uključuju da rešavaju pitanje crkve a pre svega, ovo što kažete bezbožnici, nekršteni. Otkud njima pravo da se oni raspravljaju kakva je crkva bila i kakva će biti.

Mitropolit Amfilohije (Foto: Mitropolija crnogorsko-primorska)

Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije poručio je da autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve neće uticati na status crkve u Crnoj Gori.
On je u intervjuu „Televiziji Vijesti“ rekao i da se nada da država neće srušiti crkvu na Rumiji i usprotivio se planu da se crkve napravljene do 1918. godine vrate u vlasništvo države.

Mitropolija crnogorsko primorska saopštila je prije sedmicu da za više od 70 sveštenika, MUP nije kao i prethodne dve godine produžio privremeni boravak. Šta je zvanična informacija, zašto to nisu učinili?

„Nažalost taj problem se pojavio, neprijavljivanjem, nedavanja odobrenja, već je to počelo oko 2000. godine, ali naročito posle 2008. i 2009. godine, jer je traženo od Ministarstva unutrašnjih poslova da se Mitropolija registruje, međutim nikakvog zakona koji traži to od Mitropolije i do sad jedini zakon važeći prema crkvama i verskim zajednicama je onaj iz 1977. godine gde se traži registrovanje novoformiranih verskih zajednica. A ne tradicionalnih verskih zajednica, odnosno crkava, koje ovde postoje vekovima.

Svaki put kada mitropolit potpiše nekog ko je sa strane da je on tu zaposlen kod nas ili kao sveštenik, ili kao monah i monahinja to niko nije poricao tek se to dakle u novije vreme pojavila ta priča. I sad nadamo se da će ona biti prevaziđena. Imamo razgovore i dogovore sa odgovornim ljudima da će to biti prevaziđeno, jer na neki način tu je pravoslavna crkva u potpuno nenormalnom položaju sa strane Ministarstva unutrašnjih poslova postavljena, za razliku od drugih verskih zajednica kao što je rimokatolička i islamska verska zajednica i jevrejska verska zajednica. Sa njima su sklopljeni temeljni ugovori, a Mitropolija još tako visi iako ona ima svoj pravni identitet i u komunikaciji sa državom i u svom ponašanju. Međutim, to je jedan problem koji je novijeg datuma, ja sam uvjeren da će on u najskorije vreme biti prevaziđen“.

Hoće li ovi sveštenici, ukoliko odluka bude da napuste Crnu Goru, to učiniti?

„Pa oni bi sigurno učinili to, ali mi se nadamo u Boga da apsolutno neće doći ni do toga da oni moraju da napuštaju Crnu Goru“.

Znate li odnos, koliko u Mitropoliji, ima sveštenika koji su rođeni u Crnoj Gori, a koliko ih je sa strane?

„Ogromna je većina onih koji su rođeni u Crnoj Gori. Onda su ovi dolazili u vreme dok je bila zajednička država, ovde su počeli da službuju. Tu su i mnogi od njih i postali monasi i monahinje, već po 20 godina su tu“.

Znate li tačan broj?

„Pa ima ih sigurno zajedno sa ovom eparhijom budimljansko nikšićkom, ja verujem da ih ima preko 300, 400 njih koji su odavde domaći, uključujući onaj deo eparhije Mileševske oko Pljevalja, ima ona jedna parohija Zahumsko hercegovačka“.

Iz nedavnog saopštenja Mitropolije razumeli smo i da je prekinuta komunikacija sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava u pogledu vašeg prava da učestvujete u pripremi Nacrta zakona o pravnom položaju Crkve i verskih zajednica. Jesu li Vas zvali da participirate u pripremi zakona, ako nisu, znate li zašto i ko taj nacrt priprema?

“Ne znam. Uporno od samog početka kad je to pitanje pokrenuto, Mitropolija se stavila na raspolaganje da pomogne donošenje tog zakona o crkvama i verskim zajednicama. Nažalost i Nacrt koji je donesen on je donosen bez ikakvog našeg učešća i to se i do danas produžava jedan takav odnos. Nema nijedne druge ustanove u Crnoj Gori i neke nevladine organizacije kad se o njoj donosi neki zakon ili pravila da se onaj koji je subjekt tih zakona jedino je slučaj sa MCP da ona ne učestvuje. Imamo obećanja da će to biti prevaziđeno prilikom sadašnjeg donošenja Zakona o crkvama i verskim zajednicama. Ja verujem da će to država ispoštovati što je najelementarnije pitanje i stvar u čitavoj Evropi. To se tako radi svuda“.

Jedna od spornih tačaka u vezi sa ovim zakonom je mogućnost da verski objekti I zemljište koje koriste crkve I verske zajednice, a izgrađeni su ili pribavljeni do 1918. godine, budu vraćeni u državno vlasništvo. Verujete li u tu mogućnost i šta ako parlament to izglasa? Šta će biti odgovor MCP?

„To je bilo predviđeno onim Nacrtom zakona, prethodnim, protiv kog je narod i crkva reagovala i ne samo Mitropolija SPC, nego i ostale verske zajednice. I taj koji je pisao taj zakon očevidno nema pojma šta se i događalo sa Crnom Gorom pre svega u to vreme 1918. godine Boka Kotorska nije pripadala Crnoj Gori, Austrougarskoj. Šta ćemo sa tim hramovima tamo, koji su tamo građeni vekovima od pradrevnih vremena i pravoslavni hramovi a rimokatolički? Onda sa druge strane do 1918. godine državi Crnoj Gori pripadala je i Pećka patrijaršija, Dečani, Metohija. A onda sa druge strane, i ta tvrdnja da je maltene crkvena imovina bila državna u vreme kraljevine Crne Gore. To apsolutno nije tačno. LJudi koji pojma nemaju o ustrojstvu crkve i njenom mestu u društvu i o položaju crkve Mitropolije crnogorske u vreme kraljevine Crne Gore.

Oni pojma nemaju kako je to bilo. Eno odluke i kralja Nikole iz 1895. godine gde je sagradio svoj dvor gde on i za sebe i za svoje potomstvo određuje svojom odlukom da plaćaju Manastiru cetinjskom godišnju nadoknadu zato što su zauzeli tu imovinu. Znači, to je imovina crkve. Samo što je onda bio drugačiji odnos za vreme kraljevine sa crkvom. Pre svega Mitropolija je bila državna vera, Mitropolija crnogorska. Dakle, taj nacrt i ti predlozi su potpuno protiv svake logike normalne i domaće i međunarodne“.

Ako ovaj nacrt prođe u Skupštini, šta će biti Vaš odgovor?

„Ja sam uveren da taj Nacrt ne može proći, jer oni sad pišu novi zakon i hvala Bogu ja se nadam da će oni pozvati, već se nagoveštava da će biti pozvani predstavnici Mitropolije i drugih verskih zajednica da bi se napisao jedan normalan zakon kao što se to radi svuda i u Americi i u Evropi. Mi smo ovih godina obeležavali 1700 godina Milanskog edikta iz 313. godine, kada je to bilo. E sad pazite, Milanski edikt je za vreme cara Konstantina vraća se oduzeta imovina crkvama, u vreme gonjenja Hrišćana, 313. godine. A sada u 21.veku neko se pojavljuje da oduzima imovine crkvi i njene hramove. To nije zdravo, to nije normalno“.

Često kažete da je crnogorska vlast bezboznička i da ste Vi meta progona. Dio javnosti međutim smatra da zakoni ni za vas ne važe kao za druge smrtnike. Crkva na Rumiji je i dalje tačka trvenja sa državom. Verujete li da će nadležni ukloniti ovaj objekat i šta je Vaš odgovor ako se to enentualno desi?

“Formalno tu nije dobijena neka dozvola, ali da budemo iskreni nije to jedina crkva. Evo pomenusmo hramove na Skadarskom jezeru. Koji su ruševine bile, bile su štale za koze i magarce Murićkih seljaka u svoje vreme dokle su ih imali. Mi smo gde god smo mogli mi smo tražili odobrenje, naročito što se tiče Zavoda za zaštitu a ponekad takva je reakcija kod njih bila da ja nisam mogao da sad očekujem hoće li oni nekada odgovriti ili će negativno da odgovore. A prostor koji nije nikakvim zakonom nije regulisano to pitanje gradnje, onda u isto vreme treba da imate u vidu da se tu okolo Rumije na čitavom prostoru gradilo oko desetak džamija. Ne znam moguće je da su ova naša braća muslimani dobijali dozvole, ali ja ne želim da se zaviruje u knjige da li su oni dobijali i tražili dozvole za to“.

Šta Vi mislite da li će crkva biti uklonjena?

„Ja se nadam u Boga, samo bezumni ljudi mogu srušiti tu crkvu, koja je ostvarenje vekovnog sna narodnog. Crkva posvećena Bogu ljubavi Svetoj Trojici grli istok i zapad i sever i jug. Ni protiv koga ona nije, ona je samo za bogoljublje i za bratoljublje. Pre svega država je bila zabranila iznošenje krsta posle rata sve do 1994.godine i onda smo bez pitanja prvi put izneli krst. Šta smo mogli da uradimo? Oni koji su zabranili iznošenje krsta sad da tražimo dozvolu od njih. Nisam tražio. I onda plod svega toga je i obnova te crkve srušene u 16.veku. Dakle, ne vidim ja apsolutno razlog“.

Pitanje crkve se u delu javnosti gleda kao jedno u nizu identitetskih pitanja koje se poteže uvek kada bi fokus javnosti trebalo skrenuti sa suštinskih, životnih stvari. Osećate li se delimično odgovornim za to?

„Pa ne znam šta bih ja tu bio odgovoran. Ovo što radim ovde ovih 30 godina, nastavljam ono što su radili ovi prethodnici. Osam vekova postoji ova Mitropolija bez prekida. Samo to nastavljam čuvajući pre svega ove svetinje obnavljajući, ugrađujući se u njih, počevši od Cetinjskog Manastira do Ostroga i onda redom obnavljajući sve ono što je zbog istorijskih prilika ili neprilika rušeno i razarano. Hvala Bogu sad je to obnovljeno i sagrađeno i maltene i više nego i za vreme kraljevine Crne Gore. Ja sam samo podstakao pokrenuo to obnavljanje i to i dalje podstičem. i dokle sam ja tu mitropolit to ćemo tako i da nastavimo. Prema tome ako mi nastavljamo to i nastavljamo život Mitrpolije crnogorsko-primorske kakva je bila za vreme kraljevine Crne Gore, pa se ja naljutim nekad i na naše, ja priznajem, nekad sam malo i jezičar, i na naše glavare, recimo posebno na Kosovu.

Oni se uključuju da rešavaju pitanje crkve a pre svega, ovo što kažete bezbožnici, nekršteni. Otkud njima pravo da se oni raspravljaju kakva je crkva bila i kakva će biti. A ni sami ne pripadaju crkvi. To je jedno, a drugo, ja se naljutim zbog Kosova i Metohije. Suštinski odrekli se od Kraljevine Crne Gore, granica Crne Gore kakva je bila za vreme kralja Nikole, a sada traže od nas da se i mi odričemo toga. Ne možemo se mi odreći. Mi poštujemo i ovu Crnu Goru u ovim njenim granicama, poštujemo, kako ja kažem Avnojevska Crna Gora, rođena u Brozovom Jajcu, ali crkva ne može da zaboravlja i ono stanje kako je bilo upravo za vreme Kralja Nikole i te granice crkovne i te granice države Crne Gore. I ne može se prihvatiti da recimo Metohija ne pripada Crnoj Gori.

Vlast je od Boga data, ali vlast, koja drži ne samo ljudske nego i Božije zakone. Ali vlast koja poriče Božije zakone koji su večni onda ne može da bude merilo za crkvu“.

Nedavno ste pozvali predsednika Crne Gore Mila Đukanovića da se krsti pa da tek onda govori o crkvi, kako ne bi bio samo nosilac bratoubilačke ideologije. Zašto onda Vi sa pozicije mitropolita neretko svojim oštrim izjavama podižete tenzije i ulazite na teren politike? Za to su vas optuživali i vlast i opozicija.

“Naravno to krštenje je pitanje slobode, nije pitanje nametanja ni sa čije strane, to se zna i to zna i gospodin Đukanović. Mi se znamo od 90-tih godina i nismo malo sarađivali. Ja sam i njemu uvek blagodaran i ondašnjoj vlasti kada smo gradili Hram, nalepši hram u istoriji Crne Gore sagrađen je u naše vreme u Podgorici. Blagodareći i pomoći državi. Sagradili smo i drugi hram veličanstveni Svetog Jovana Vladimira u isto vreme kada je sagrađen ovaj hram koji je na Rumiji i drugi ovi hramovi. Ono što očekujemo od ove vlasti, dobro oni ako hoće da se krste ili neće da se krste to je njihov problem, ali očekujem da se ponašaju prema crkvi na način, ajde neka bude kako se ponašao kralj Nikola, sa poštovanjem dubokim, pogotovo prema Mitropoliji koja je stvorila ovu Crnu Goru. Ona je u temeljima ove Crne Gore.

Nedavno ste razgovarali sa Vaseljenskim patrijarhom Vartolomejem koji je potpisao ukaz o autokefalnosti ukrajinske crkve. Je li o tome bilo reči i da li bi na status crkve u Crnoj Gori mogao uticati ukaz o autokefalnosti ukrajinske?

“Bilo je reči i o tome. Mi se znamo sa Vartolomejem još kad je on bio đakon. Zajedno smo studirali u Rimu, mi smo i prijatelji mogu da kažem slobodno. Ja sam mu pomenuo iskreno odluke našeg Sabora. Naš Sabor nije saglasan sa tom odlukom njegovom što je uradio. To što radi sada u Ukrajini nije apsolutno adekvatno sa duhom crkve pravoslavne i namesto da on kao prvi među svim Patrijarsima odigra ulogu objediniteljsku svih pravoslavnih, on time razara to vekovno jedinstvo među pravoslavnim crkvama. I sa te strane naša crkva i mnoge druge Patrijaršihje ne prihvatamo takav jedan stav, ja sam mu to otvoreno rekao. Nadam se ipak i mnogi teolozi u Grčkoj i Arhijereji su protiv toga i njegovog sadašnjeg ponašanja. NJemu naravno nije lako, jedna moćna velika Carigradska Patrijaršija svedena je na dve, tri hiljade vernika u Carigradu. I njemu je potrebna pomoć naravno i Amerike i Evrope i onda verovatno malo i ta politika svetska utiče i na njega da on donosi određene odluke koje nisu u duhu crkve Božije niti u duhu Carigradske Patrijaršije.

Da li bi ovaj ukaz mogao da utiče na status crkve u Crnoj Gori?

Apsolutno nema nikakve veze sa statusom crkve u Crnoj Gori. Pre svega u Ukrajini to je milionski narod i sa jedne strane postoji kanonska takođe Ukrajinska pravoslavna crkva najveća preko 80 episkopa ona ima. Ovo su dve raskolničke grupacije koje su sad na neki način priznate od Carigrada On je računao verovatno da će se uključiti i ovi ostali Ukrajinci, međutim to se očevidno nije dogodilo. I on se našao sad pred jednim položajem koji nije ni za njega nimalo pozitivan unutar pravoslavne crkve. A što se tiče ove naše ovde grupacije ona po samoj prirodi nema nikakve crkvenosti prije svega ovoga koji je na čelu ove crkve, njega je lišio čina i bacio na njega anatemu Carigradski patrijarh. Otkuda on može sada da traži neko piznanje od nekoga.

Drugo je pitanje nezavisna Crna Gora, drugo je autokefalna crkva. To je potpuno druga priča.

Da li je vaseljenska patrijaršija za SPC i dalje vrhovna crkvena vlast?

“Apsolutno nije. Samo u Katoličkoj crkvi postoji vrhovna vlast. To je Rimski papa. U pravoslavnoj crkvi to je borba pravoslavlja 10 vekova da svaki episkop je vlast. I s te strane tu je pogrešio vaseljenski patrijarh što se sad umešao u život ruske crkve. Kijev je rodio i Moskvu i Vladimir i sve i sad on poništava neke odluke carigradskog patrijarha Dionisija iz 16.veka da bi ostvario neke ciljeve. Time preuzima sa pravom mu prigovaraju ulogu pape. U Crkvi pravoslavnoj nema Pape, niti je bilo i ona je zbog toga ostala pravoslavna.

Kako Amerika vodi mrežni rat potiv Srbije, pogledajte OVDE.

Izvor: Vijesti

Bonus video

Molimo Vas da donacijom podržite rad
portala "Pravda" kao i TV produkciju.

Donacije možete uplatiti putem sledećih linkova:

Bonus video

Razgovor sa mitropolitom Amfilohijem

PAŽNJA:
Sistemom za komentarisanje upravlja kompanija Disqas. Stavovi izneseni u komentarima nisu stavovi portala Pravda.

Najnovije vesti - Ratni izveštaji

VREMENSKA prognoza

Najnovije vesti - PRAVDA

Urbancube