Najnovije

Redakcija

Mejl adresa redakcije:
office@pravda.rs

Portal uređuje redakcijski kolegijum.

Direktor:
Željko Stanković
Telefon: 060.202.22.00
Mail: zeljko.stankovic@pravda.rs

Novinari:
Igor Marinković
Tanja Bogdanović
Nada Grujić
Miodrag Milikić
Marija Gojković
Aleksandar Vulić

OGLAŠAVANJE NA PORTALU

Za sva pitanja u vezi sa oglašavanjem i drugim temama vezanim za marketing kontaktirajte nas na: Tel: 060/202.22.00
Mail: office@pravda.rs